Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
CELE MAI BUNE SERVICII
de întocmire şi depunere acte pentru
REGISTRUL COMERŢULUI


T
ARIFE GENERALE
pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru proceduri Registrul Comerţului
Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi beneficiază de prioritate
şi 15% discount la tarifele de
consultanţă şi asistenţă

Important:
În cazul mai multor operaţiuni simultane,
operaţiunea principală se taxează la valoarea integrală,
iar operaţiunile secundare
se taxează la doar 15% din valoarea afişată mai jos

Societăţi comerciale (S.C.)
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare S.C. cu asociat unic
250 lei
Înfiinţare S.C. cu 2 asociaţi
300 lei
Înfiinţare S.C. cu 3 sau mai mulţi asociaţi
350 lei
Autorizare activitate
100 lei
Înregistare şi autorizare punct de lucru
150 lei
Închidere punct de lucru
100 lei
Suspendare activitate
150 lei
Modificare capital social
200 lei
Numire / schimbare administrator
200 lei
Modificare obiect de activitate
200 lei
Schimbare sediu social în judeţul Iaşi
200 lei
Schimbare sediu social în alt judeţ
250 lei
Prelungire valabilitate sediu
50 lei
Schimbare denumire S.C.
200 lei
Cesiune părţi sociale
250 lei
Prelungire mandat de administrator
200 lei
Dizolvare, lichidare voluntară
200 lei
Radiere
100 lei
Fuziuni / divizări (fără proiectul aferent)
600 lei
Fuziuni / divizări (inclusiv proiectul aferent)
1.000 lei
Întocmire şi consiliere în vederea respectării legislaţiei referitoare la societăţile pe acţiuni: convocator, hotărâre AGA, act constitutiv etc.
Consultanţă privind legislaţia europeană: societăţi europene, grupuri de interes economic, puncte de lucru în alte ţări.
Consultanţă juridică
50 lei/oră
   
Întreprinderi familiale (Î.F.) 
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare / modificare
150 lei
Radiere 
150 lei
   
Întreprinderi individuale (Î.I.)
şi Persoane fizice autorizate (P.F.A.)
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare / modificare
100 lei
Radiere
100 lei
   

La tarifele de mai sus se adaugă taxele legale aferente Registrului Comerţului.
Discounturile nu se cumulează.


Relaţii suplimentare:

Iaşi - B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou

Alina Grădinariu, Consilier juridic,
tel.: 0374.462462 int. 222 , e-mail: alina.gradinariu@cciasi.ro

Irina Turcu, Consilier juridic,
tel.: 0374.462462 int. 137, e-mail: irina.turcu@cciasi.ro

Reprezentanţa Hîrlău - Str. Muşatini nr. 5, în incinta Primăriei Hârlău
Gabriela Puşcaşu,
Director Reprezentanţă,
tel.: 0232.722807, e-mail: gabriela.puscasu@cciasi.ro

 

 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook