Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce
CELE MAI BUNE SERVICII
de întocmire şi depunere acte pentru
REGISTRUL COMERŢULUI


T
ARIFE GENERALE
pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru proceduri Registrul Comerţului
Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi beneficiază de prioritate
şi 15% discount la tarifele de
consultanţă şi asistenţă

Important:
În cazul mai multor operaţiuni simultane,
doar operaţiunea principală se taxează la valoarea integrală,
iar operaţiunile secundare
se taxează la doar 15% din valoarea afişată mai jos

Societăţi comerciale (S.C.)
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare și înregistrare la ORC a S.C. cu asociat unic (S.R.L.), în orice județ
550 lei
Înfiinţare și înregistrare la ORC a S.C. cu 2 asociaţi (S.R.L.), în orice județ
600 lei
Înfiinţare și înregistrare la ORC a S.C. cu 3 sau mai mulţi asociaţi (S.R.L.), în orice județ
800 lei
Înfiinţare și înregistrare la ORC a societăților pe acțiuni (S.A.), în orice județ
1.000 lei
Înfiinţare și înregistrare la ORC a societăților în comandită simplă (S.C.S.), în orice județ
750 lei
Înfiinţare și înregistrare la ORC a societăților în nume colectiv (S.N.C.), în orice județ
750 lei
Autorizare / reautorizare activitate societate (sediu / punct de lucru / terți), în orice județ
450 lei
Înregistare şi autorizare punct de lucru, în orice județ
500 lei
Închidere punct de lucru, în orice județ
300 lei
Suspendare / reluare activitate societate, în orice județ
500 lei
Majorare capital social cu aport în numerar, în orice județ
600 lei
Majorare capital social cu aport în natură, în orice județ
1.000 lei
Reducere / diminuare capital social, în orice județ
1.000 lei
Numire / revocare / schimbare administrator, în orice județ
500 lei
Modificare obiect de activitate societate, în orice județ
600 lei
Schimbare sediu social al unei societăți în judeţul Iaşi
500 lei
Schimbare sediu social al unei societăți în alt judeţ
800 lei
Schimbare formă juridică
900 lei
Prelungire valabilitate sediu, în orice județ
300 lei
Schimbare denumire S.C., în orice județ
700 lei
Cesiune părţi sociale, în orice județ (cu titlu gratuit/oneros)
600 lei
Cesiune - actele cu moștenitori
900 lei
Prelungire mandat de administrator, în orice județ
600 lei
Dizolvare, lichidare voluntară în orice județ - simplă, fără active
500 lei
Dizolvare, lichidare voluntară în orice județ - cu active
1.100 lei
Radiere, în orice județ
250 lei
Fuziuni / divizări (fără proiectul aferent)
1.300 lei
Fuziuni / divizări (inclusiv proiectul aferent)
2.000 lei
Consultanţă juridică
200 lei/oră
Depunere declarație privind beneficiarii reali, L129/2019, în orice județ
200 lei
Depunere schimbare act identitate
300 lei
Depunere schimbare stare civilă (ce are drept consecință schimbarea numelui asociatului /administratorului)
500 lei
Depunere act constitutiv reactualizat
350 lei
   
Întreprinderi familiale (Î.F.) 
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare / modificare întreprindere familială
450 lei
Radiere întreprindere familială
300 lei
   
Întreprinderi individuale (Î.I.)
şi Persoane fizice autorizate (P.F.A.)
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare P.F.A. / Î.I.
500 lei
Modificare P.F.A. / Î.I.
- extindere / restrângere obiect activitate;
- schimbare activitate principală;
- înființare / radiere punct de lucru;
- procedura de cooptare / completare / înregistrare declarație pe propria raspundere soțul/soția participă / nu mai participă la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală / persoana fizică autorizată, declarație data în temeiul OUG nr. 44/2008;
- schimbare denumire urmare a schimbării numelui titularului (modificare urmare a casătoriei / divorț / adopție / hotărâre judecătorească etc.)
- schimbare sediu profesional în alt județ;
- schimbare regim juridic din P.F.A. în Î.I. sau invers;
- autorizare / reautorizare activitate;
- întrerupere temporară de activitate / reluarea activității;
- actualizare date CI - titular;
- prelungire valabilitate sediu profesional / secundar.
400 lei
Radiere
300 lei
   
Cooperative agricole
Tarif
TVA inclus
Înfiinţare și înregistrare la ORC, în orice judeţ
1.000 lei
Modificare acte și înregistrare la ORC
700 lei
   
Depunere acte la Oficiul Registrului Comerțului (convocatoare /eliberare duplicate /demisii /hotărâri ale instanțelor /înscrieri în arhiva electronică etc.)
500 lei
   
Transmiterea prin poștă a documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comerțului
100 lei
   
Analiza dosarului juridic al unei firme
700 lei
   
Organizații neguvernamentale (O.N.G.)
Tarif
TVA inclus
Înființare / consiliere asociații - OG 26/2000
1.800 lei
Înființare / consiliere fundații - OG 26/2000
1.900 lei
Întocmire / consiliere acte asociații și fundații - modificare sediu, Consiliu Director etc.
1.000 lei
   

La tarifele de mai sus se adaugă taxele legale aferente Registrului Comerţului.
Discounturile nu se cumulează.


Relaţii suplimentare:

Iaşi - B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou

Alina Grădinariu, Consilier juridic
tel.: 0374.462462 int. 222, 0744.150167, e-mail: alina.gradinariu@cciasi.ro

Irina Casandra Ungureanu, Consilier juridic
tel.: 0374.462462 int. 137, e-mail: irina.casandra.ungureanu@cciasi.ro

Reprezentanţa Hîrlău - Str. Muşatini nr. 5, în incinta Primăriei Hârlău
Gabriela Puşcaşu,
Director Reprezentanţă
tel.: 0232.722807, 0741.181931, e-mail: gabriela.puscasu@cciasi.ro

 

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook