Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

Particularități privind clauza de dezicere
din antecontractele și contractele de vânzare.
Delimitări față de clauza penală.
Miercuri, 23 septembrie 2020, orele 14.00-15.30
- online pe Zoom -

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi vă invită să participaţi la Webinarul: Particularități privind clauza de dezicere din antecontractele și din contractele de vânzare. Delimitări față de clauza penală..

Cui se adresează webinarul:
- administratori, directori, consilieri juridici, responsabili financiari din cadrul firmelor și ONG-urilor;
- alte persoane care sunt implicate în perfectarea contractelor.

Descriere:
Codul civil recunoaște expres posibilitatea denunțării unilaterale a contractului.
Clauza de dezicere este o dispoziție contractuală care conferă uneia sau ambelor părți contractante dreptul de a denunța unilateral contractul de vânzare sau antecontractul încheiat, în schimbul unei sume de bani, numită dezicere. Introducerea unei clauze de dezicere într-un antecontract sau într-un contract de vânzare oferă beneficiarului său un termen de reflecție pentru a analiza consecințele obligațiilor asumate și pentru de a decide dacă mai dorește să încheie antecontractul sau contractul de vânzare.
Având în vedere faptul că, în mediul de afaceri, există numeroase situații ivite care ridică probleme, webinarul își propune să ofere antreprenorilor informații utile în fundamentarea unei decizii corecte cu privire la încheierea unui antecontract sau contract de vânzare în care să fie introdusă o clauză de dezicere și cu privire la regimul juridic și implicațiile practice ale acestei clauze, precum și cu privire la interpretarea clauzei de către de instanțele judecătorești.

Tematică:
- dreptul de a denunța unilateral contractul de vânzare;
- executarea obligațiilor și răspundere contractuală;
- clauza de dezicere din antecontractele/promisiunile de vânzare, de cumpărare sau de vânzare-cumpărare;
- clauza de dezicere din contractele de vânzare;
- legături între clauza de dezicere și principiul forței obligatorii a contractelor și principiul irevocabilității unilaterale a contractului;
- dificultăți legate de formularea și interpretarea clauzei de dezicere din contract - delimitări față de clauza penală;
- posibilitatea instanței de judecată de a pronunța o hotărâre care să țină loc de contract;
- aspecte practice/jurisprudențiale privind introducerea unei clauze de dezicere într-un contract.

Lectori:
Dan Constantin Tudurache: Lector doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Arbitru și Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, avocat.
Mirela Carmen Dobrilă: Lector doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Arbitru și membru al Colegiului de Conducere al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași. Formator pentru programele de perfecționare, selectat la nivel național, Institutul Naţional de Administraţie (INA). Formator INPPA Iași - Institutul Național pentru Pregătirea Avocaților.

Beneficiile participanților:
- dobândirea de cunoștințe cu privire la introducerea unei clauze de dezicere într-un antecontract/promisiune de vânzare sau într-un contract de vânzare;
- lămurirea unor neclarități privind interpretarea unei clauze de dezicere din contract;
- studii de caz și jurisprudență relevantă, pentru a înțelege interpretarea dată de instanțele de judecată;
- sesiune de întrebări și răspunsuri; participanții sunt încurajați să adreseze întrebări sau spețe chiar în cadrul Formularului de înscriere.

Tarif de participare:
- 100 lei/persoană, la care se adaugă TVA.
- discount 15% pentru membrii Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi.

Înscriere şi plată:
- data limită pentru înscriere şi plată: 21 septembrie 2020.
- plata se va efectua prin virament bancar, în baza facturii proforma, generată şi comunicată de CCI Iaşi.

Relații suplimentare:
- cons. jur. Alina Florentina Grădinariu, 0744.150167, alina.gradinariu@cciasi.ro.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Nume
participant:
Telefon:
E-mail:
Spețe sau
întrebări
punctuale:
Plata se
înregistrează
pe:
Persoană fizică
Persoana juridică identificată cu datele de mai jos:
Denumirea
firmei:
CUI:
În cazul renunţării la participare sau neaccesării platformei online din motive ce ţin de participant, suma achitată nu se restituie.
În cazul în care, din motive obiective, webinarul nu se mai desfăşoară,
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi va restitui participantului suma achitată.
Formularul de înregistrare completat
reprezintă expresia de voinţă a părţilor şi ţine loc de contract.

Prin apăsarea butonului "Transmitere" se va genera un mesaj automat
către Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, conţinând informaţiile de mai sus.

Prin apăsarea butonului "Transmitere", acceptaţi prelucrarea de către noi a informaţiilor completate în formular, în scopul înregistrării şi asigurării comunicării ulterioare. Petnru mai multe detalii privind protecţia datelor cu caracter personal: click aici.

Vă mulţumim!
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook