Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of CommerceSmart IMM

Camera de Comerț și Industrie lași, în parteneriat cu Mondo Consultanță SRL anunță începerea implementării proiectului „Smart IMM“.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la programele de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor a angajaților IMM-uriIor din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, prin susținerea dezvoltării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul digital în cadrul IMM-uriIor din cele șapte regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate:
- formarea și certificarea unor competențe digitale de bază și avansate pentru 312 angajați.
- dezvoltarea unui program de consultanță specializat și individualizat pentru 32 de IMM-uri care intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele economice cu potențial competitiv /domeniile de specializare inteligentă, în vederea elaborării și introducerii unor programe de formare profesională și învățare la locul de muncă.


CURSURI
PENTRU ANGAJAȚII DIN IMM-uri

CURS
Durata
Competențe digitale (autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
40 ore
Programator ajutor (non-formal)
60 ore
Marketing digital (non-formal)
60 ore
Internet of Things (IoT)
60 ore

 


Cine se poate înscrie?

Pentru a beneficia în mod gratuit de cursuri în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau parțială) în cadrul unor IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară (autorizată) în-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Anexa 5) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa 5bis).
- locul de muncă ocupat poate fi în oricare dintre regiunile României, cu excepția Regiunii București-Ilfov;
- să nu mai fi participat la un curs identic finanțat din fonduri europene
.


Doriți să vă înscrieți?

Accesați: https://forms.gle/iS4WkXapirxw3osv7


„Smart IMM“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/142814.

Valoarea totală a proiectului este de 4.640.607,92 Iei, din care: 3.839.049,96 lei valoare nerambursabilă FSE și 677.479,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Proiectul are o durată de implementare de 16 luni, respectiv perioada cuprinsă între 14 septembrie 2022 și 31 decembrie 2023.

Informații suplimentare despre proiect:
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Adresa: B-dul Carol I nr. 27, cod 700507, Iaşi
Tel.: 0740.373500, E-mail: smartimmiasi@gmail.com, ilona.vitan@cciasi.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook