Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of CommerceEducație și Dezvoltare
în Era Digitală

Camera de Comerț și Industrie Iași, în parteneriat cu FiaTest SRL și Asociația Iconic Cluster, implementează proiectul cu titlul „Educație și dezvoltare în era digitală“.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe digitale în cadrul sectoarelor economice / domeniilor identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al angajaților din IMM-uri care activează în aceste domenii, în regiunile mai puțin dezvoltate, în special Regiunea Nord-Est.

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate:
- formarea și certificarea unor competențe digitale, de bază și avansate, conform cerințelor actuale ale pieței muncii, pentru un minim 301 angajați din minim 32 de IMM-uri,
- sprijinirea a 6 IMM-uri în dezvoltarea de programe de învățare la locul de muncă.


CURSURI
PENTRU ANGAJAȚII DIN CADRUL IMM-urilor


Organizator: Camera de Comerț și Industrie Iași

CURS
Nivel
Durata
Competențe informatice (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
Competențe digitale de bază
40 ore
Formare privind utilizarea eficientă a instrumentelor de lucru de birou: instrumente; management documente; lucru Remote; comunicare; tranzacții online.
Competențe digitale de bază
32 ore
Introducere în vânzările online Competențe digitale de bază
32 ore
Modelare CAD 2D/3D Competențe digitale avansate
210 ore
Marketing digital Competențe digitale avansate
40 ore


Organizator: FiaTest

CURS
Nivel
Durata
Formare de bază privind securitatea informatică
Competențe digitale avansate
32 ore
Manager securitatea informației (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
Dedicat specialiștilor din domeniul IT
180 ore
Elemente de protecția datelor cu caracter personal Competențe digitale avansate
40 ore
Securitate cibernetică pentru specialiști din domenii tehnologice Dedicat specialiștilor din domeniul IT
40 ore


Organizator: Iconic Cluster

CURS
Nivel
Durata
Introducere în programarea Agile / Continuous integration / Continuous Development
Dedicat specialiștilor din domeniul IT
40 ore
Software Tester
Competențe digitale avansate
50 ore
Introducere în analiza datelor mari (big data) Competențe digitale avansate
40 ore
Formare de bază privind industria 4.0 și tehnologii digitale (imprimare 3D, VR/AR) Competențe digitale avansate
32 ore
Introducere în Tehnologia Blockchain Competențe digitale avansate 
22 ore
Instrumente digitale pentru management Competențe digitale avansate 
40 ore
Internaționalizare prin digitalizare Competențe digitale avansate 
40 ore
Management proiect informatic Competențe digitale avansate 
32 ore


Cine se poate înscrie?

Pentru a beneficia în mod gratuit de cursuri în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau parțială) în cadrul unor IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară (autorizată) în-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Anexa 5) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa 5bis).
- locul de muncă ocupat poate fi în oricare dintre regiunile României, cu excepția Regiunii București-Ilfov;
- să nu mai fi participat la un curs identic finanțat din fonduri europene


Doriți să vă înscrieți?

Accesați: https://forms.gle/3hVLgzqthBguStb98
(până la data de 20.08.2023, data la care sunt preconizate ultimele serii de cursuri)„Educație și dezvoltare în era digitală“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/143072.

Valoarea totală a proiectului este de 3.433.709,09 lei, din care: 2.860.809,78 lei valoare nerambursabilă FSE și 504.848,76 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Proiectul are o durată de implementare de 18 luni, respectiv perioada cuprinsă între 15 martie 2022 și 14 septembrie 2023.

Informații suplimentare despre proiect:
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Adresa: B-dul Carol I nr. 27, cod 700507, Iaşi
Tel.: 0374.462462, 0740.373500, E-mail: cciasi@cciasi.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook