Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of CommerceAngajații digitalizați,
resursa viitorului

Camera de Comerț și Industrie lași, în parteneriat cu în parteneriat cu SC Ioanida Turism SRL și SC CSA Travel SRL, implementează proiectul cu titlul „ANGAJAȚII DIGITALIZAȚI - RESURSA VIITORULUI“, POCU/860/3/12/142921.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini în cadrul întreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționeaza să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participarii angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul își propune atingerea următoarelor rezultate principale:
- formarea și certificarea unor competențe digitale, de bază și avansate, conform cerințelor actuale ale pieței muncii, pentru cel puțin 310 angajați din minim 32 de IMM-uri.
- sprijinirea a 5 IMM-uri în dezvoltarea și introducerea de programe de învățare la locul de muncă.


CURSURI
PENTRU ANGAJAȚII DIN IMM-uri
(cursuri autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)

Organizator: Camera de Comerț și Industrie Iași

CURS
Descriere
Număr participanți
Operator introducere, validare si prelucrare date (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: calificare
Durată: 720 ore
60
Curs ECDL Complet
Program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internațional.
310
Curs ECDL Avansat Program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internațional
156
Program de formare dedicate specialiștilor din domeniul IT Competențe digitale avansate
32
Certificare competențe profesionale în domeniul IT Evaluarea și certificarea de competențe profesionale dobândite în context nonformal și informal
32


Organizator: SC Ioanida Turism SRL

CURS
Nivel
Număr participanți
Competente digitale de utilizare a informației ca instrument de învățare și cunoaștere
Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: specializare
Durată: 120 ore
80
Operator introducere, validare si prelucrare date (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: calificare
Durată: 720 ore
50
Designer web (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale) Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: calificare
Durată: 1080 ore
30


Organizator: SC CSA Travel SRL

CURS
Nivel
Număr participanți
Competente digitale de utilizare a informației ca instrument de învățare și cunoaștere
Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: specializare
Durată: 120 ore
35
Operator introducere, validare si prelucrare date (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale)
Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: calificare
Durată: 720 ore
25
Designer web (curs autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale) Curs autorizat de Ministerul Muncii
Tip: calificare
Durată: 1080 ore
30


Cine se poate înscrie?

Pentru a beneficia în mod gratuit de cursuri în cadrul proiectului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie angajate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau parțială) în cadrul unor IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară (autorizată) în-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Anexa 5) și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Anexa 5bis).
- locul de muncă ocupat poate fi în oricare dintre regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia);
- să nu mai fi participat la un curs identic finanțat din fonduri europene
.


Doriți să vă înscrieți?

Accesați: https://forms.gle/npzaYXMzEm7HUSq47


„Angajații digitalizați - resursa viitorului“ este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/142921.

Valoarea totală a proiectului este de 4.815.689,74 lei.

Proiectul are o durată de implementare de 16 luni, respectiv perioada cuprinsă între 14 septembrie 2022 și 31 decembrie 2023.

Informații suplimentare despre proiect:
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
Adresa: B-dul Carol I nr. 27, cod 700507, Iaşi
Tel.: 0374.462462, E-mail: viitordigital@cciasi.ro

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro

 
 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook